Информация о работодателе

Инженер строитель

Название компании:
Город трудоустройства:
г. Баку
Сфера деятельности:
Архитектура
Благоустройство территорий
Водоснабжение, канализация
Конструирование
Электроснабжение
1
Опыт работы:
1 — 2 года
Зарплата:
1 000
1 500 руб.
Адрес вакансии:
Баку
Выход на работу:
Очень срочно
График работы:
с 09.00 по 18.00
Тип занятости:
Полная занятость
On-line собеседование:
10:00
17:00
(Пн - Пт)
On-line собеседования
в будние дни
On-line собеседования
в выходные дни
Логотип SEDA SEDA
On-line запись
Должностные обязанности:

—Tikinti təşkilatının fəaliyyətinə texniki rəhbərliyi həyata keçirir. 
—Tikinti istehsalının sənədləşdirilməsini bacarmalı;
— əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası üzrə bütün işlərə rəhbərlik edir. 
— Texnoloji intizama riayət olunmasına, tikinti norma və qaydalarının yerinə yetirilməsinə, əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikasına nəzarəti həyata keçirir.
— İstehsalın mühəndis hazırlığını, inşaat texnikasının istismarını, təmir və modernləşdirilməsini təmin edir, 
— Tikinti istehsalının təşkilini. təkmilləşdirilməsini, tam təsərrüfat hesabı və özünümaliyyələşdirmənin prinsiplərinin geniş tətbiqini təmin edir.
— Təşkilatın perspektiv inkişaf planlarının yenidən qurulmasının və modernləşdirilməsinin işləmələrinə, təbii ehtiyatların qənaətlə istfadəsi və daha əlverişli və təhlükəsiz əmək şəraitinin yaradılması əv tikinti—istehsal mədəniyyətinin yüksəldilməsi üzrə tədbirlərə başçılıq edir. 
— Layihə—smeta sənədlərinin vaxtında hazırlanmasını təmin edir. 
— İşlərin istehsal layihələrinin işləmələrini və icrasını, tikinti istehsalının texniki səviyyəsinin artırılması üzrə tədbirləri, yeni texnika və texnologiyanın tətbiqi planlarını, elmi—tədqiqat və təcrübə—konstruktiv işlərinin texniki—təşkilat tədbirlərini, tikintinin təşkili layihəsində (POS—TTL) nəzərlə tutulmuş tədbirlərin yerinə yetirilməsini təşkil edir. 
— Elmi—tədqiqat və layihə təşkilatları və ali təhsil məktəbləri ilə eyni texnika və texnologiyanın işlənməsinə aid müqavilə bağlayır, onların yerinə yetirilməsinə nəzarət edir. 
— Tikinti istehsalının, əməyin və idarəetmənin elmi əsasda təşkilinin təkmilləşdirilməsi, hesablama texnikasının tətbiqi, idarəetmə işlərinin mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması üzrə tədbirlər görür. 
— Əməyin mühafizəsi üzrə bölmələrin mühəndis—texniki işçiləri ilə ilkin təlimatın aparılmasına və işçilərin öyrədilməsinə nəzarət edir, bölmələrin işçiləri tərəfindən əməyin mühafizəsi üzrə norma və qaydalarının bölməsinə nəzarəti həyata keçirir. 
— İstehsalatda əməyin təhlükəsizlik standartlarının hazırlanması və tətbiqi üzrə, həmçinin iş yerlərinin və texnoloji proseslərin attestasiyası üzrə işlərə başçılıq edir.
— Tenderlərin keçirilməsində və üstün inkişaf etmiş ərazilərdə obyektlərinin inşasının təşkilində iştirak edir. 
— Tikinti təşkilatının texniki xidmətlərinə rəhbərlik edir. 
— sahənin və təşkilatın texniki və iqtisadi inkişafının perspektivlərini; 
— əməyin və idarəetmənin təşkilini bilməli;
— mülki və əmək qanunçuluğunun əsaslarını; 
— əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğından mühafizə üzrə norma və qaydaları.

Требования к соискателям:

Tikiti sahəsi üzrə Mühəndislər tələb olunur.

Tələblər:
— cinsi bəy olmalı;
— yaş həddi 20—50 yaş arasında olmalı;
— tikinti sahəsi üzrə təhsili ali və ya orta ixtissas təhsilli olmalı;
— 3DMax, Arxitektor və Avtokad proqramları işləməyi bacarmalı;

Условия работы:

iş rejimi;
— iş günləri həftədə 5 günlükdür;
— iş saatları saat 09.00—19.00—a kimidir;
— aylıq məvacib bacarığından və təcrübəsindən asılı olaraq 1000—1500 manat təşkil edir.

Вакансия доступна для соискателей с ограничеными возможностями
Тип работодателя:
Кадровое агентство
Контактное лицо:
Необходима регистрация
Должность:
—Direktor kompanie
Телефон:
Необходима регистрация
E-mail:
Необходима регистрация
Дата обновления вакансии : 08.06.2018 г.
Номер вакансии : V00027036